Slaapendoscopie

Slaapendoscopie

Als u wilt achterhalen welke opties u heeft om uw snurken en/of slaapapneu aan te kunnen pakken, kunt u een slaapendoscopie ondergaan. Of als u al eerder een slaaponderzoek heeft gehad, maar hier geen passende oplossing uit is gekomen.

Hoe werkt een slaapendoscopie

Allereerst wordt u d.m.v. een kortwerkend slaapmiddel in slaap gebracht. Als u slaapt zal er een onderzoek plaatsvinden waarbij er naar een aantal facetten wordt gekeken:
  • In welk gedeelte van de luchtweg ontstaat het snurken?
  • Valt de luchtweg dicht?
  • Het zuurstofgehalte in het bloed, is er sprake van een daling?
  • Zijn er mogelijkheden om de luchtweg te verbeteren door verandering van ligging of de kaakstand?
Tijdens dit onderzoek brengt de arts een endoscoop bij u in. Hiermee onderzoekt hij uw neus, keelholte, keelamandelen, het zachte gehemelte, de tong, het strotteklepje en de stembanden.

Mogelijke uitkomsten van een slaapendoscopie

Naar aanleiding van de slaapendoscopie kan de KNO-arts een aanbeveling doen voor verdere behandeling. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: