Slaaponderzoek

Een slaaponderzoek brengt door middel van metingen de kwaliteit van de slaap in kaart. Er bestaan verschillende soorten slaaponderzoeken; polygrafie, polysomnografie, SIT-test en actigrafie.

Slaaponderzoek

Slaap in kaart brengen

Goed en voldoende slapen is essentieel om gezond te blijven en goed te kunnen functioneren. Toch blijken steeds meer mensen niet voldoende of niet goed te slapen. Dat kan leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen. Op de lange termijn kan een chronisch slaaptekort leiden tot o.a. hoge bloeddruk en zelfs hart- en herseninfarcten veroorzaken. Niet iets om te veronachtzamen dus. Een slaaponderzoek kan door het meten van o.a. hersengolven, spierspanning, ademhaling en temperatuur de kwaliteit van de slaap in kaart brengen.

Een slaapstoornis merk je vaak zelf niet

Wanneer je overdag vaak moe bent zonder dat daarvoor een duidelijk aanwijsbare reden is, kan dat wel eens met een slaapstoornis te maken hebben. Het verraderlijke van veel slaapstoornissen is dat je er zelf vaak niets van merkt; denk bijvoorbeeld aan snurken of slaapwandelen.

Slaapstoornissen

Een veel voorkomende slaapstoornis is slaapapneu, waarbij tijdens de slaap de ademhaling verzwakt of zelfs even stopt (een apneu). Ook het ‘rusteloze benen syndroom‘ (RLS) waarbij je tijdens de slaap schoppende of slaande bewegingen maakt kan een oorzaak zijn van verminderde slaapkwaliteit. Deze stoornissen hebben tot gevolg dat je niet toekomt aan een diepe verkwikkende slaap. Niet alleen te weinig maar ook een teveel aan slaap is een probleem. Je bent overdag extreem slaperig terwijl je toch voldoende uren slaapt.

Soorten slaaponderzoek

Er bestaan verschillende soorten slaaponderzoek om na te kunnen gaan of en welke slaapstoornis er aan een slaapprobleem ten grondslag ligt. Soms is een enkel slaaponderzoek niet voldoende om uitsluitsel te geven en moet er nog een ander slaaponderzoek volgen.

Polygrafie

Dit slaaponderzoek wordt vooral gebruikt om vast te stellen of er sprake kan zijn van slaapapneu. Gedurende dit slaaponderzoek brengt men in kaart op welke momenten je niet voldoende ademt of daar zelfs even mee stopt. Ook meet deze methode hoelang deze adempauzes (apneu) duren. Dit gebeurt door te meten of je wel goed ademt en of het zuurstofgehalte in het bloed voldoende is. Ook meet het je hartritme om een achterliggend cardiovasculair probleem uit te kunnen sluiten.

Tijdens een polygrafie is apparatuur op het bovenlichaam bevestigd. De metingen worden vervolgens opgeslagen op een recorder. Het onderzoek vindt meestal plaats gedurende één nacht en kan gewoon thuis plaatsvinden, maar soms moet je daarvoor naar een kliniek.

Polysomnografie

Een polysomnografie is een uitgebreider slaaponderzoek dan een polygrafie. Het betekent dan ook ‘veel meten gedurende de slaap’. Bij verdenking van meerdere of complexere slaapstoornissen kan het nodig zijn om de metingen uit te breiden met de hersen- en spieractiviteit. Een polysomnografie gebeurt bij voorkeur ook thuis. Wanneer er voor dit onderzoek ook video-opnames nodig zijn, moet je hiervoor naar een kliniek.

SIT-test

Door middel van een SIT-test meet men of je last hebt van rusteloze benen (Restless Legs Syndroom) en zo ja, in welke mate. Tijdens deze SIT-test, die ongeveer een uur duurt, registreren elektroden de bewegingen van jouw benen. Dit onderzoek vindt plaats in een kliniek.

Actigrafie

Een actigrafie is een slaaponderzoek waarbij een actigraaf (een minicomputer in de vorm van een horloge) slaapstoornissen meet die gepaard gaan met een verstoord slaap-waakritme. De actigraaf meet, gedurende een bepaalde periode, het aantal dagelijkse bewegingen. Bij een actigrafie krijg je een slaapdagboek waarin je jouw activiteiten en het tijdstip opschrijft.

Multiple Sleep Latency Test of ‘Dutjestest’

De Multiple Sleep Latency Test of ‘Dutjestest‘ zet men in wanneer je overdag te vaak in slaap valt. Dit slaaponderzoek kan vaststellen of je een slaapstoornis hebt. Voor dit onderzoek ga je overdag op bed liggen om te gaan slapen. Of je slaapt en hoe lang meet het onderzoek een aantal keer per dag met behulp van een slaap-waakrecorder en elektroden die de hersen -en spieractiviteit meten. Meestal vindt dit onderzoek plaats tijdens een dagopname in een kliniek maar soms kan het ook thuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *