Behandelingen snurken en slaapapneu

Medische behandelingen snurken en slaapapneu

Op deze pagina vind je een overzicht van de mogelijke medische behandelingen en operaties bij snurken en slaapapneu. Ook lees je hier meer over de manier waarop de diagnose tot stand komt en welke behandelingen bij de desbetreffende diagnoses passen.

Overzicht van behandelingen snurken en slaapapneu:

CPAP-therapie

CPAP is de afkorting voor Continuous Positive Airway Pressure. Deze therapie wordt ingezet als behandeling voor ernstige slaapapneu. Een CPAP-apparaat bestaat uit een luchtpomp, een slang, met daaraan een slaapmasker bevestigd.
Lees verder…


MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)

Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een tandheelkundige beugel tegen snurken en slaapapneu. De beugel wordt ’s nachts gedragen ter voorkoming van snurken en bij bepaalde vormen van slaapapneu. De snurkbeugel zorgt ervoor dat de onderkaak naar voren blijft staan waardoor de tong niet naar achter zakt in de mond.
Lees verder…


Polygrafie (Slaaponderzoek)

Een polygrafie is een slaaponderzoek en de standaardtest voor de diagnose van slaapapneu. Dit slaaponderzoek registreert gedurende één nacht, meestal gewoon thuis en in bepaalde gevallen in het ziekenhuis, je slaap. En met deze registratie wordt een diagnose gesteld.
Lees verder…


Slaapendoscopie

Een slaaponderzoek brengt door middel van metingen de kwaliteit van de slaap in kaart en probeert zo de slaapstoornis en de oorzaak te identificeren. Er bestaan verschillende soorten slaaponderzoeken; polygrafie, polysomnografie, SIT-test en actigrafie.
Lees verder…


Slaaponderzoek

Een slaaponderzoek brengt door middel van metingen de kwaliteit van de slaap in kaart en probeert zo de slaapstoornis en de oorzaak te identificeren. Er bestaan verschillende soorten slaaponderzoeken; polygrafie, polysomnografie, SIT-test en actigrafie.
Lees verder…


Snurkbeugel

Een snurkbeugel is een beugel tegen snurken en slaapapneu die tijdens het slapen in de mond gedragen wordt. De snurkbeugel zorgt ervoor dat de onderkaak in positie blijft, zodat de tong niet naar achter kan zakken. Hierdoor blijft de luchtweg open, stopt het snurken en wordt de apneu voorkomen.
Lees verder…


Snurken bij kinderen

Veel kinderen, en dan met name peuters en kleuters, hebben regelmatig bij verkoudheid of allergie een snurkende ademhaling. Ook ontstaat het snurken door bij hen veel voorkomende vergroting van de keel- en/of neusamandel.
Lees verder…


Somnoplastiek (Gecontroleerde littekenvorming)

Somnoplastiek is een medische ingreep waarmee gecontroleerd littekenvorming wordt aangebracht op het gehemelte. Deze ingreep wordt ingezet om snurken tegen te gaan.
Lees verder…


UPPP (Uvulo Palato Pharyngo Plastiek)

UPPP staat voor Uvulo Palato Pharyngo Plastiek. Deze behandeling wordt ingezet bij slaapapneu (OSAS) als de klachten worden veroorzaakt door het samenvallen van het zachte gehemelte en/of de amandelen tijdens de slaap. Tijdens deze ingreep wordt een deel van de huig en de keelamandelen verwijdert.
Lees verder…


Diagnose

Een slaaponderzoek is de eerste stap naar een diagnose. Ook kan de KNO-arts overgaan tot het uitvoeren van een slaapendoscopie. Zo kan de arts erachter komen waar de oorzaak van de aandoening te vinden is.

Bij minder heftige vormen van slaapapneu biedt een operatie aan het neustussenschot of het verwijderen van poliepen soms al uitkomst. Door het verwijderen van de keel- en/of neusamandelen wordt bij kinderen het snurken behandelt.

De behandeling van een zwaardere vorm van het slaapapneu syndroom is afhankelijk van de ernst van de gevonden afwijking. Een slaaponderzoek, ofwel polygrafie, wordt ingezet om de ernst van het snurken en/of apneu (ademstilstand) vast te stellen. De registratie van dit onderzoek vindt plaats tijdens de natuurlijke slaap ’s nachts. De behandelend arts stelt een diagnose vast aan de hand van dit slaaponderzoek. Zo kan, in samenspraak met de patiënt, bepaalt worden welke van de onderstaande therapieën, ingrepen of behandelingen tegen het snurken ingezet kan worden.