Snurken

Er wordt vaak 'grappig' gedaan over snurken, maar voor degene die er last van heeft kan het een serieus probleem zijn. Voor een partner van iemand die snurkt kan dit heel vervelend zijn, aangezien in de meeste gevallen de slaap wordt verstoord. Ook voor degene die snurkt is het vaak een groot probleem. Vaak schaamt men zich erg voor het feit dat ze snurken. Gelukkig zijn er vele oplossingen, behandelingen en producten te vinden die u kunnen helpen om van het snurken af te komen of in ieder geval te verminderen.

Naast de gebruikelijke deskundige adviezen van (huis)arts en KNO-arts zijn er op het internet nog vele andere mogelijkheden te vinden om iets tegen het snurken te doen. Het hangt voor een groot deel af van uw persoonlijke situatie welk middel voor u het beste zal werken.

Er zijn, zoals eerder vermeld, vele producten en hulpmiddelen te verkrijgen die kunnen helpen het snurken te verminderen of zelfs te voorkomen. Op Snurken.nl vindt u een met zorg samengestelde selectie van de meest gebruikte Anti Snurk artikelen en andere hulpmiddelen die helpen om het snurken tegen te gaan. Al deze middelen zijn vrij verkrijgbaar, zonder dat u hier een recept of verwijzing van uw arts voor nodig heeft. Hopelijk vindt u met deze informatie hét middel tegen snurken dat het beste bij u past.

Slaapapneu | Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)

Met een apneu wordt een pauze in de ademhaling van meer dan 10 seconden bedoelt. Bij enkele gevallen van de mensen die snurken gaat 's nachts de bovenste luchtweg seconden lang helemaal dicht door een afsluiting (obstructie). Deze obstructie kan veroorzaakt worden doordat de keelholte zo krap is dat de tong en/of het zachte gehemelte met de huig en/of de keelwand tegen elkaar worden aangezogen. Hierdoor ontstaat er een ademstilstand die wel 30 seconden kan duren. U lijdt waarschijnlijk aan OSAS als u voldoet aan deze symptomen:

  • U heeft 's nachts meer dan 5x een ademstilstand (slaapapneu)
  • U bent overdag erg slaperig en zeer vermoeid
  • Er geen andere reden voor uw slapeloosheid, slaaptekort of ernstige vermoeidheid te vinden is

Of u last heeft van OSAS kan worden aangetoond door middel van een slaaponderzoek. Als de uitkomst van een slaaponderzoek is dat u lijdt aan OSAS, dan is de meest voorkomende behandeling een CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Dit is een slaapmasker dat voor constante luchtinvoer zorgt en zo de luchtweg open houdt.

Mocht u niet kunnen wennen aan slapen met een CPAP, dan wordt er in de meeste gevallen een 'Snurkbeugel' (MRA) aangeraden. Dit is een beugel die u 's nachts tijdens het slapen draagt. Deze beugel zorgt ervoor dat tijdens het slapen de onderkaak naar voren wordt gehouden of dat de tong in 'dagstand' wordt gehouden. De tong is een grote spier welke tijdens het slapen ontspant. Een snurkbeugel kan ervoor zorgen dat de tong in een 'gespannen' stand wordt gehouden.